Số liệu từ ngày: 01/01/2020 đến 29/03/2020
Tổng số gửi đi: 124 | Tổng số nhận về: 4
 Xuất excel
STTTên đơn vịGửiNhậnTổng
1 Trao đổi văn bản với cơ quan ngoài Bộ000
2 Văn Phòng Bộ1240124
3 Trung tâm Tin học033
4 Vụ Kinh tế công nghiệp011
5 Báo Đấu thầu000
6 Báo đầu tư000
7 Cục Đầu tư nước ngoài000
8 Cục Phát triển doanh nghiệp000
9 Cục Phát triển Hợp tác xã000
10 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh000
11 Cục Quản lý đấu thầu000
12 Học viện Chính sách và phát triển000
13 Phòng Kiểm soát TTHC - Tổng hợp000
14 Tạp chí Kinh tế và dự báo000
15 Thanh tra Bộ000
16 Tổng cục Thống kê000
17 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch000
18 Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia000
19 Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu000
20 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Phía Bắc000
21 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam000
22 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại miền Trung000
23 Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh000
24 Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia000
25 Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc - Cục Đầu tư nước ngoài000
26 Văn phòng Công đoàn000
27 Văn phòng Đảng ủy000
28 Viện chiến lược phát triển000
29 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW000
30 Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư000
31 Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị000
32 Vụ Khoa học giáo dục, tài nguyên môi trường000
33 Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ000
34 Vụ Kinh tế dịch vụ000
35 Vụ Kinh tế đối ngoại000
36 Vụ Kinh tế nông nghiệp000
37 Vụ Lao động, văn hoá, xã hội000
38 Vụ Pháp chế000
39 Vụ Quản lý các khu kinh tế000
40 Vụ Quản lý quy hoạch000
41 Vụ Quốc phòng an ninh000
42 Vụ Tài chính tiền tệ000
43 Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông000
44 Vụ Tổ chức cán bộ000
45 Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân000
Thống kê số liệu trao đổi văn bản điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn