Số liệu từ ngày: 01/01/2019 đến 18/01/2019
Tổng số gửi đi: 4.467 | Tổng số nhận về: 4.435
 Xuất excel
STTTên đơn vịGửiNhậnTổng
1 Trao đổi văn bản với cơ quan ngoài Bộ268476744
2 Văn Phòng Bộ4.14804.148
3 Vụ Kinh tế đối ngoại0501501
4 Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ0450450
5 Vụ Kinh tế nông nghiệp0315315
6 Cục Đầu tư nước ngoài0239239
7 Cục Phát triển doanh nghiệp0216216
8 Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân0190190
9 Vụ Khoa học giáo dục, tài nguyên môi trường0180180
10 Vụ Lao động, văn hoá, xã hội0176176
11 Vụ Kinh tế công nghiệp0159159
12 Vụ Quản lý các khu kinh tế0136136
13 Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị0134134
14 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh23110133
15 Vụ Tài chính tiền tệ0132132
16 Vụ Quản lý quy hoạch17101118
17 Vụ Kinh tế dịch vụ0103103
18 Cục Quản lý đấu thầu0100100
19 Vụ Tổ chức cán bộ09898
20 Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư09494
21 Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông09393
22 Vụ Quốc phòng an ninh08888
23 Trung tâm Tin học95766
24 Tổng cục Thống kê06060
25 Vụ Pháp chế05050
26 Thanh tra Bộ03535
27 Học viện Chính sách và phát triển02525
28 Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia02323
29 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch12122
30 Văn phòng Đảng ủy12021
31 Báo đầu tư02020
32 Viện chiến lược phát triển02020
33 Tạp chí Kinh tế và dự báo01010
34 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại miền Trung033
35 Báo Đấu thầu000
36 Cục Phát triển Hợp tác xã000
37 Phòng Kiểm soát TTHC - Tổng hợp000
38 Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia000
39 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Phía Bắc000
40 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam000
41 Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh000
42 Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc - Cục Đầu tư nước ngoài000
43 Văn phòng Công đoàn000
44 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW000
Thống kê số liệu trao đổi văn bản điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn