Số liệu từ ngày: 01/01/2019 đến 26/03/2019
Tổng số gửi đi: 18.203 | Tổng số nhận về: 19.620
 Xuất excel
STTTên đơn vịGửiNhậnTổng
1 Trao đổi văn bản với cơ quan ngoài Bộ5833.1863.769
2 Văn Phòng Bộ17.296117.297
3 Vụ Kinh tế đối ngoại02.3112.311
4 Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ12.0132.014
5 Cục Đầu tư nước ngoài01.2951.295
6 Vụ Kinh tế nông nghiệp221.1481.170
7 Cục Phát triển doanh nghiệp1783784
8 Vụ Khoa học giáo dục, tài nguyên môi trường0676676
9 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh133499632
10 Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân0614614
11 Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị0610610
12 Vụ Lao động, văn hoá, xã hội0610610
13 Vụ Kinh tế công nghiệp0566566
14 Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư0554554
15 Cục Quản lý đấu thầu6535541
16 Vụ Tổ chức cán bộ0536536
17 Vụ Quản lý các khu kinh tế0534534
18 Vụ Tài chính tiền tệ0433433
19 Vụ Quản lý quy hoạch87313400
20 Vụ Quốc phòng an ninh0382382
21 Vụ Kinh tế dịch vụ0354354
22 Vụ Pháp chế0342342
23 Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông0339339
24 Trung tâm Tin học66216282
25 Tổng cục Thống kê0225225
26 Thanh tra Bộ0135135
27 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch58287
28 Học viện Chính sách và phát triển08282
29 Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia07373
30 Văn phòng Đảng ủy35356
31 Báo đầu tư05454
32 Tạp chí Kinh tế và dự báo03030
33 Viện chiến lược phát triển02323
34 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại miền Trung01212
35 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW011
36 Báo Đấu thầu000
37 Cục Phát triển Hợp tác xã000
38 Phòng Kiểm soát TTHC - Tổng hợp000
39 Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia000
40 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Phía Bắc000
41 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam000
42 Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh000
43 Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc - Cục Đầu tư nước ngoài000
44 Văn phòng Công đoàn000
Thống kê số liệu trao đổi văn bản điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn